Ana Sayfa

D?nden Bug?ne

Hizmet Anlay???m?z

?retim Anlay???m?z

Kalite Anlay???m?z

?leti?im


 


Firma, 1976 y?l?nda Uyarlar Koll. ?ti. ad? alt?nda kurulmu? olup, ayn? y?l i?inde Oyak-Renault Fabrikalar? A.?., T?rk Demir D?k?m Fabrikalar? A.?., T?rk Otomotiv End?strisi (TOE) ve Chrysler Sanayii A.?.'ye hizmet vermeye ba?lam??t?r.

M??terilerimizin taleplerine daha iyi ve devaml? hizmet verebilme arzusu ile kapasitesini ve yerini geni?leterek 1985 y?l?nda 700 m2 kapal? ?al??ma alan? olan kendi yerine ta??nm??t?r. 1989 y?l?nda Uyarlar Koll. ?ti. isim ve unvan de?i?ikli?i sebebi ile kapat?lm??t?r. Ayn? y?lda kurulan ERMA OTOMOT?V SAN. VE T?C. LTD. ?T?. Yan sanayi olarak ba?ta Oyak-Renault Otomobil Fabrikalar? A.?. olmak ?zere Teknik Malzeme A.?., Major Ski A.?., Opsan A.?., ?zel Profil Aka Otomotiv A.?.'ye istenilen kalitede par?alar ?reterek hizmet vermeye devam etmektedir.
tag heuer carrera replica
Erma Otomotiv kendi ?al??ma prensibi ?er?evesinde bir i?e ne kadar zaman verildi?i de?il, o zaman i?erisinde neler ger?ekle?tirdi?i ?zerinde durur.

Copyright ? 2006 [Truvacin]
All rights reserved. Revised: 17/01/2006

Zaman? de?erli k?lan
saatlerin ?oklu?u de?il, etkinli?idir.

 
 

D?nden Bug?ne