Toplam kalite yönetimi, bir hedef değil, gelişmeye doğru bir yolculuktur. Kalite bir bütündür ve en küçük aksamalarda değer kaybı çok büyük olur.

Bilim ve teknolojideki gelişmeler ürünlerdeki karmaşıklığı, iletişim olanakları ve ulaşım kolaylığı alıcıların yükselen taleplerini, rekabet ortamının zorlamalarında üretimin ve kalitenin elde edilme metotlarını büyük ölçüde değiştirmiştir. Neticede kalite kontrol, eskimiş bir metot olarak kalmış, yerini kaliteyi ilk adımda yakalamak için önlem alma sistemine bırakmıştır.

Bu sistemin ana hatları;

"Kalite güvenilirliğinin diğer etkiler de dikkate alınarak önceden planlanması,

"Seri üretimde yüksek kaliteyi sağlamak için gerekli şartların hazırlanması,

"Proses kontrol ve yönlendirilmesi ile üretim yapılarak sadece gerektiğinde ürünlerde kalite kontrol yapılması,

"Kaliteyi sağlayacak kararların üretim prosesinin mümkün olan en erken bazında uygulanmaya konulmasıdır.

Sonuç olarak genel müdürden en alttaki personele kadar her kademede gösterilen faaliyetler dizisini müşteri istekleri doğrultusunda bir defada hatasız ve en ekonomik şekilde gerçekleştirmek hedeflenen KALİTE' yi yakalamak için yeterli olacaktır.

Firmamız için kalite sürekli iyileşmeyi gerektirmektedir. Hatalarımıza anlık çözümler değil, kalıcı çözümler bulmak hizmet anlayışımızın başında gelir. Kalite yönetimi çerçevesinde Erma Otomotiv'in geliştirdiği hedefleri;

• Müşterileri ihtiyaç, talep ve beklentilerini tam olarak karşılayacak bir anlayış içerisinde mamul kalite düzeyini yükseltmek,

• Saptanan hedeflere iyi düşünülmüş ve planlanmış bir şekilde ilerleyerek ıskarta, işçilik ve malzeme kayıplarını en aza indirmek,

• Üst yöneticiden en alttaki personele kadar aynı amaca yönelik çalışarak işletme maliyetlerini azaltmak,

• Problem çözmede, fikir üretmede öneri geliştirmede, karar almada ve harekete geçmede azami hıza sahip birliğe dayalı hareketle üretimin artırılması ve kalitenin geliştirilmesindeki tıkanıkları gidermek,

• Temel öğenin insan faktörü olduğu bilincini, tüm bireylerin başarıda pay sahibi olduğu anlayışını ve bunları söz ve davranışta da sergileyerek işçi-işveren ilişkilerini düzenlemek,

• Kalite ve verimliliği, iyi yetiştirilmiş ve performansı yüksek elemanlarla sağlanacağının bilinciyle personelin motivasyon ve moralini yükseltmek,

• İstenen hedeflere ulaşmak için sistemli ve tutarlı olarak işletmenin prestijini arttırmak,

• Hedeflenen kalite seviyesini yakalamak ve sürekli iyileşmeyi sağlamak amacıyla çeşitli kalite yönetim sistemleri uygulanmakta ve uygulanması planlanmaktadır.